Logg inn
a10.jpg

Betta rubra beskrevet på nytt i 2012

Ingo Schindler og Stefan van der Voort har publisert en ny beskrivelse av Betta rubra, Perugia 1893,  i siste utgave av ‘Bulletin of Fish Biology’, publisert i oktober 2012.

Selv om Betta rubra første gang ble beskrevet av Perugia i 1893 har den siden den gang fremstått som en gåte da den tidligere kun var kjent fra eksemplarene benyttet ved beskrivelsen og det ikke var funnet noen levende eksemplarer og ingen beskrivelse av Betta rubras adferd. I 2007 ble de første levende eksemplarene av Betta rubra introdusert i akvariehobbyen.

Den nye studien gir en full rebeskrivelse, og for første gang beskrives både farge på levende eksemplarer, observasjoner av leksadferd samt anmerkninger om Betta ubras biogeografi. Forfatterne har også inkludert en engelsk oversettelse av Perugias originale italienske beskrivelse.

Betta rubra er nå plassert i en egen artsgruppe og kan skilles fra andre arter ved en lyseblå flekk ved brystfinnene hos begge kjønn, et mønster med vekslende sorte striper og røde blokker og en bred mørk triangelformet kinnstripe under øyet.

For ytterligere informasjon vises det til den fulle artikkelen: Schindler, I., and S. van der Voort. 2012. Re-description of Betta rubra Perugia, 1893 (Teleostei: Osphronemidae), an enigmatic fighting fish from Sumatra. Bulletin of Fish Biology 13(1/2): 21-32.

 

Kilde: SeriouslyFish.com