Logg inn
a13.jpg

Du er ikke innlogget.

Opphavsrett

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av loven om opphavsrett.
Du kan ikke benytte tekst eller bilder fra dette nettstedet uten skriftlig samtykke fra nettstedet og eventuelt medlemmet som har bidratt med innholdet.
Dette gjelder alt innhold fra vårt bildegalleri, artikkelsamling, diskusjonsforum eller andre deler av nettstedet.

Eneste unntak er bilder som er merket med "free for non-commercial use", der følgende regler er gjeldende.

Alle ikke-kommersielle foretak og privatpersoner står fritt til å bruke bilder på Internett så fremt det står spesifisert: "free for non-commercial use" på dem. Umerkede bilder er det ikke lov å bruke til noe formål, ei heller er det lov å klippe eller på annen måte fjerne tekst eller deler av tekst fra bildene. Alle som bruker mer enn 8 bilder må vise til nettstedet labyrintfisk.no og det er ikke lov å bruke mer enn 40 bilder på samme prosjekt uten å innhente tillatelse først. Vi tar alle forbehold om feil navningivning av art, og står ikke ansvarlig for tredjepersons bruk av bildene.
Kommersielle aktører kan også bruke bildene til kommersiell virksomhet under forutsetninger beskrevet over, samt at bildene ikke på noen måte må kunne betraktes som en del av selve produktet, firma-emblemet eller varemerket.
Ved bruk av bilder merket "free for non-commercial use" anses disse vilkår som lest, fullt ut forstått og akseptert.